Joan Pallisé Clofent

Nascut a Montblanc (Conca de Barberà) l’any 1951, és Enginyer Industrial i Màster en Intervenció Ambiental. Professionalment ha treballat en el món industrial dins els àmbits de l'enginyeria de control, de l’energia i del medi ambient, havent realitzat diversos llibres i publicacions en revistes especialitzades. Ha estat director del Servei Meteorològic i director general de Medi Natural, a la Generalitat de Catalunya.

De molt jove s’impregnà en la tradició de l’excursionisme català i del seu esperit naturalista, desenvolupant les primeres activitats al Club Excursionista Montblanc i posteriorment al Centre Excursionista de Terrassa, molt especialment a les seccions d’espeleologia (GIEM i SIS).

A la primera meitat de la dècada dels seixanta començà les activitats espeleològiques a les Muntanyes de Prades, que a poc a poc s’estengueren per tot Catalunya i la resta de l’estat. Dins les activitats desenvolupades s’hi compten centenars exploracions, recerca de noves cavitats, topografies i algunes troballes arqueològiques. A partir de l’any 1968 entrà en contacte amb el Museu de Zoologia de Barcelona i l’equip de bioespeleòlegs que liderava el seu director Dr. F. Español, interessant-se per aquesta disciplina, presentant alguns treballs als primers Congressos i Simpòsiums d’Espeleologia.

Mentre preparava un llibre de les principals coves i avencs de les muntanyes de Prades, va entrar en contacte amb l’Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP) i arran d’un article el juliol de 2008 penjat a l’Espeleobloc on els companys informaven de diversos canvis de denominacions (família, gènere...) de coleòpters “cavernícoles”, es plantejà efectuar una recopilació i actualització de dades d’aquest grup, pensant que podia servir com una eina d’informació i documentació per espeleòlegs i entomòlegs interessats en el coneixement de la fauna subterrània de Catalunya.

Foto per a Joan Pallisé Clofent