Coleòpters Cavernícoles de Catalunya. Leiodidae, Carabidae, Curculionidae, Histeridae i Staphylinidae

Durant més de 150 anys espeleòlegs i entomòlegs han explorat les cavitats de Catalunya a la recerca de fauna subterrània, havent aconseguit descriure i sistematitzar un gran nombre d’espècies, entre les quals sobresurten els coleòpters per la seva extraordinària diversitat.

El treball de molts exploradors al llarg dels anys, ha conduït a la descoberta de noves cavitats amb més localitats i espècies, conjuntament amb l’aplicació de les innovadores tècniques de biologia molecular, ha comportat importants canvis i revisions, no sols en nomenclatura.

L’autor, un espeleòleg afeccionat a la bioespeleologia, ens presenta una visió actual de les famílies, gèneres, espècies, noms de cavitats, coordenades, localitats on estan situades, data i nom dels primers recol·lectors, distribució geogràfica, acompanyant-ho amb fotografies i mapes, a més d’alguna breu consideració i revisió d’algunes dades errònies en el nom de cavitats i la seva situació que d’anys ençà s’anaven arrossegant; afegint alguns mapes i taules que mostren l’extraordinària riquesa en biodiversitat d’algunes comarques de Catalunya.

El llibre no s’ha plantejat tan sols com un mer exercici bibliogràfic, ja que ha estat complementat amb un intens treball de camp que ha portat a retrobar cavitats oblidades i algunes de noves, fets que ha comportat la captura d’abundants exemplars que han de servir per millorar el coneixement de la fauna coleòpter cavernícola de les nostres contrades. Tanmateix ens agradaria que pogués servir per orientar cap a noves recerques als bioespeleòlegs que es proposin incorporar-se a aquesta emocionant aventura.

Portada de Coleòpters Cavernícoles de Catalunya. Leiodidae, Carabidae, Curculionidae,  Histeridae i Staphylinidae