Història de Catalunya. Des dels orígens fins a l'actualitat

2021-03-04

Cèsar Sànchez publica, aquesta vegada en solitari, el llibre: Història de Catalunya. Des dels orígens fins a l'actualitat.

Aquest llibre té una doble vessant. D'una banda és una introducció general a la història de Catalunya i de l'altra és conseqüència del curs que ofereix la web historiesdeuropa.cat. Els continguts ofereixen una visió general de l'evolució històrica del Principat de Catalunya, des de la vertebració del territori, fins a la conformació nacional, a l'aparició de la identitat, passant per la creació de les institucions del país des de l'antiguitat, fins a l'actualitat.