Història de Catalunya: Des dels orígens fins a l’actualitat

Autors/ores

Història de Catalunya, des dels orígens fins a l'actualitat, és una breu introducció general a la història de Catalunya, un recorregut pels principals fets i personatges històrics del nostre país. El llibre és conseqüència del curs que s'ofereix al web historiesdeuropa.cat destinat a oferir una visió general de l'evolució històrica del Principat de Catalunya, des de la vertebració del territori, fins a la conformació nacional, a l'aparició de la identitat, passant per la creació de les institucions del país des de l'antiguitat, fins a l'actualitat. És un breu manual per conèixer la història de Catalunya amb rigor, sense invents ni dependències.

 
Portada de Història de Catalunya: Des dels orígens fins a l’actualitat