Història de les dones

Aquest és un resum de la història de la dona, no tan sols del feminisme, sinó del gènere que conforma més de la meitat de la població humana mundial. En la història social, la dona ha ocupat molts espais privats que són objecte d’estudi històric. No és el típic recull de dones més o menys famoses, o que hagin fet coses considerades importants pels homes, sinó un repàs als principals esdeveniments que han anat marcant la història femenina des de la prehistòria, fins a l’actualitat. El fet que sigui breu, per espai, no implica que deixi de ser un relat intens. Històries de les dones és un nou llibre de difusió del projecte Històries d’Europa que vol acostar al conjunt de la societat, en formats amens i amb relats curts, el coneixement d’allò que es fa a les facultats d’Història.

Portada de Història de les dones