Eugeni Junyent

Eugeni Junyent va néixer a Sabadell l’any 1970. Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona és arqueòleg i delineant.

Entre els anys 2004 i 2009, fou responsable de l’àrea tècnica de l’empresa Dracma Arqueologia SCCL, així com col·laborador a la secció d’arqueologia en el Museu Arxiu de Villassar de Dalt. Ha dirigit intervencions arqueològiques i col·laborat en estudis planimètrics i fotogràfics de jaciments arqueològics i elements patrimonials. Ha editat material de difusió i interactiu, així com reportatges gràfics i restitucions tridimensionals de jaciments arqueològics. És editor d’Historiesdeuropa.cat.

Foto per a Eugeni Junyent