Abdón Jordà Costa

Dissenyador gràfic i maquetador. 

Foto per a Abdón Jordà Costa