Haikus de desembre

2015-03-12

Haikus de desembre és el darrer llibre de poesia que acaba de publicar la prolífica escriptora Carme Raichs.

L’haiku és una de les formes de poesia tradicional japonesa més estesa. Es basa en una estructura de 3 versos de 5, 7 i 5 mores (unitat de so usada en fonologia que determina el pes sil·làbic en algunes llengües; és la unitat rítmica bàsica en japonès). L’haiku es basa en la sorpresa i l’embadaliment que produeix al poeta la contemplació de la natura.

Així doncs, la Carme, en aquest llibre compost per 460 haikus, ens transportarà al mes de desembre, mes en que se’ns desperten unes fortes sensacions i emocions que ens fan vibrar, estimar i de vegades enfonsar-nos per poder treure de nou la força de la renovació.