Nova publicació "Consumicidio: Ensayo sobre el consumo (in)sostenible"

2014-01-09

Josep Maria Galí, autor d’aquesta obra reflexiona i fa una crítica sobre les conductes de consum en les societats d’economia capitalista actuals.

Josep Maria tracta de respondre, com analista del consum i docent de la psicologia del consum, a les següents qüestions: ¿Era el consum una promesa de felicitat? ¿Què suposaria que en una societat tots els agents coincidissin en valorar l’estímul del consum com una peça clau del sistema de creixement? ¿Quin grau de sostenibilitat mostrava aquest sistema?

En aquest llibre trobaràs aquestes respostes així com una profunda anàlisi de la societat de consum actual, els comportaments dels consumidors i el seu caràcter consumista, el rol dels ciutadans com a consumidors, el rol de la política i el de les empreses en la societat consumista.