Prefereixo que m'ho expliquis

La vida en parella dominada per la monotonia es pot recuperar gràcies a fílies sexuals no confessades i a partir de presenciar un assassinat des de la finestra? Aquest redescobriment permet parlar de la relació de parella, de les expectatives de la vida i de les fronteres dèbils entre la mort i la vida, entre el dolor i el plaer, entre l’horror i el desig. Totes i tots tenim secrets guardats, parts obscures que alimenten el nostre monstre interior i que poden esclatar en qualsevol moment. El nostre dia a dia està endolcit per convencionalismes socials, per un pacte de convivència i per la necessitat de mantenir ocults en el fons de l’ànima aspectes foscos que poden fer-nos passar d’éssers humans socials a éssers dominats per una part irracional.

Portada de Prefereixo que m'ho expliquis