Halima - Un relat sobre les emocions

El present llibre d’educació emocional, narra les emocions viscudes per una noia marroquina de nou anys d’edat, -la Halima-, en arribar a un petit poble de Catalunya.

En aquesta història es destaquen valors com la inclusió, l’amistat, el respecte, l’empatia, la tolerància, la solidaritat, la justícia, la responsabilitat, l’acceptació o l’autoestima. També ens mostra com les actituds fan de miralls; les actituds hostils d’uns vers els altres són retornades de la mateixa forma que han estat transmeses, com un cercle viciós que cal trencar per millorar la convivència de tots.

Està pensat, perquè més que una lectura, se’n faci una reflexió i una representació dels diferents rols que apareixen en el text. D’aquesta manera es dóna la possibilitat que la seva lectura sigui més experiencial, vivint les emocions en primera persona. Fomenta la capacitat d’empatia posant-se en la pell dels altres (què es pot sentir sota aquesta vivència?), alhora, convida als nois/es a reflexionar sobre les seves actituds desenvolupant/potenciant així la intel·ligència emocional.

Posar-se un mocador al cap, un barret o qualsevol altra indumentària els ajudarà a sortir del seu “jo” i entrar en el personatge representat.

Portada de Halima - Un relat sobre les emocions