Manual para madres solas. Familias del siglo XXI

Manual per a mares soles és el primer llibre d'Esther González Bayo.

Està pensat des d'un vessant de la pròpia experiència i d'altres mares, i extrapolat a la realitat social de les noves formes d'escollir la maternitat i la paternitat en el segle XXI, dels nous tipus de família dins de la diversitat existent. És un missatge de força i coratge, un punt de vista positiu encara que realista de la quotidianitat de les llars monoparentals.

Portada de Manual para madres solas. Familias del siglo XXI