Maria Antònia Vintró Pons

Autodidacta i amb una primera formació a l’escola de cuina Montserrat Seguí va completar els seus coneixements a Noutec, Caep i amb monogràfics a diferents centres de formació. Directora i professora de l’Escola de cuina Gormand a Terrassa durant 30 anys.

Foto per a Maria Antònia Vintró Pons